FN:s internationella växtskyddsåret 2020 firas på initiativ av Finland och kampanjen Insektshotell2020 är en del av temaåret.

Ingen bra skörd utan pollinerare

Antalet pollinerare har minskat oroväckande i hela världen, vilket påverkar skörden av blommande kultur- och naturväxter, trädgårdsbär och frukt. I Finland kommer till exempel blåbärsskörden lida enormt av att antalet pollinerare sjunker.

Vinbär

Att det finns allt mindre död ved i skogar och gårdsplaner gör också att pollinerare försvinner. Därför behöver vi komma till hjälp och bygga insektshotell och andra boplatser för pollinerare. En vildvuxen tomt, till exempel att vi lämnar gräset oklippt och lämnar kvar död ved, förbättrar pollinerarnas levnadsförhållanden.

Det finns många slags pollinerare

En bra pollinerare är effektiv och tål också sämre förhållanden (temperatur, regn, långa pollineringsdagar osv.). Det finns många arter som är specialiserade på en viss växt. Men det finns också pollinerare som godkänner alla växter om sugsnabeln bara är tillräckligt lång. Därför finns det arter med lång sugsnabel som är specialiserade på blommor med djup blomkalk och arter med kort sugsnabel som gillar blommor som inte har lika djupformad blomkalk. 

Humlor är effektiva pollinerare eftersom de skapar vibrationer som får pollenet att lossna bättre från blommorna.  Ytterligare kan de pollinera även i dåligt, kallt och regnigt väder och fortsätter att pollinera också under kvällstid längre än andra honungsbin. Humlor är viktiga pollinerare trots att de inte bor på insektshotell.

Många sätt att erbjuda boplatser

Man kan bygga många olika boplatser för pollinerare. Man kan bygga ett enkelt bo till exempel av en mjölkburk och strån eller borra hål i en björkstubbe, bygga en kombinerad lyxbostad  eller ta kottar, mossa, strån och gräs och bygga ett bo enligt egen modell.

Bygganvisningar för insektshotell finns att få på webbplatsen: hyonteishotellit.fi. Anvisnngarna är för närvarande på finska men inom kort finns de även på svenska på webbplatsen. Alla kan bygga ett hotell. En liten gärning har en stor inverkan på naturens och människornas välbefinnande.

På insektshotell bor många slags steklar

På insektshotell bor steklar som i naturen skulle söka sig till döda träd, ihåliga växtstjälkar och gamla stockbyggnader. Dylika steklar är till exempel rallarbin, honungsbin, solitärbin och deras parasiter. Humlor bor däremot inte på insektshotell.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on image-1.png
Rallarbi

Insektshotellgästerna försvarar inte sitt bo. I praktiken innebär detta att de inte sticker för att försvara boet. Steklar som bor i naturen försvarar sina bon genom att sticka.

Vi arbetar tillsammans för pollinerarna

När hela det finländska folket utmanas att bygga insektshotell och värna om miljön med tanke på pollinerarnas levnadsförhållanden, gör vi en tjänst för alla generationer.

När vi nu slår vakt om pollinerarnas levnadsförhållanden ger vi kommande generationer ett exempel på hur vi sköter växtskyddet och därmed ser till att vi har en tillräcklig livsmedelsproduktion.

Var och en som bygger ett bo för pollinerare bidrar till så goda skördar som möjligt.

Vi människor behöver komma till hjälp