Piipahda Villa Elfvikin näyttelyssä

Villa Elfvikissä Espoossa avautuu 24.6.2020 uusi näyttely: Lumoudu kaupunkiluonnosta. Uuden näyttelyn lisäksi Luontotalo on kannustanut meitä jo jonkin aikaan hyviin tekoihin luonnon puolesta, mukaan lukien pölyttäjät.

Käy Luontotekoihin -sivustolla: kuuntele linnunlaulua ja klikkaa sydänten takaa hyviä tekoja esiin. Sieltä löytyvät hyönteishotellit ja lahopuut, jotka liittyvät kiinteästi Hyönteishotellit2020-kampanjaankin, kuten myös Yle Luonnon Pelasta pörriäiseen.

Lisätietoja Villa Elfvikistä