Vilda blommor firar det internationella växtskyddsåret

Posti firar FN:s internationella växtskyddsår 2020 med ett rullfrimärke med lysande vilda blommor. Finlands jord- och skogsbruksministerium lade fram initiativet om FN:s temaår. Målet med det internationella växtskyddsåret är att globalt öka informationen om och förståelsen för betydelsen av hälsosamma växter bland annat med tanke på matsäkerheten och ekosystemens funktion.

I Finland uppmärksammas i samband med det internationella växtskyddsåret även att antalet pollinatörer minskar. Utan vildblommor och insekter som pollinerar dem är även många nyttoväxter i fara. Antalet pollinatörer har minskat eftersom de har brist på boplatser som man uppmanar att erbjuda bland annat i kampanjerna Insektshotell2020 och Pelasta Pörriäinen.

Vildblommor som är designad av Paula Salviander är ett rullfrimärke på hundra märken. På de åtta olika inrikes fixvärdemärkena syns blåsippa, liljekonvalj, styvmorsviol, liten blåklocka, smörblomma, rödklöver, prästkrage och midsommarblomster. Till exempel vår nationalblomma liljekonvalj ser mycket fin ut även som frimärke.